19.3 C
Haiphong
Thứ Hai, 18 Tháng Mười, 2021

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
HomeXây dựng Đảng - Xây dựng Chính quyềnHải Phòng xác định công tác xây dựng Đảng, giữ gìn đoàn...

Hải Phòng xác định công tác xây dựng Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ phòng chống tham nhũng lãng phí là nhiệm vụ then chốt quan trọng hàng đầu

Chiều 9/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết 15 Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019 của thành phố.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Văn Thành Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Thành ủy; Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Giám đốc một số Sở, ban, ngành thành phố.

Khẳng định vai trò của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị cao Thành ủy Hải Phòng khóa XV xác định và đánh giá nghiêm túc khách quan thực trạng KTXH của thành phố, những thành tựu đạt được và những bài học thành công trong các giai đoạn trước đây để nhận diện những điểm nghẽn làm cho thành phố chưa phát triển tướng xứng với vị thế và tiềm năng, từ đó đề ra các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Thành ủy Hải Phòng đã xác định công tác xây dựng Đảng, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ phòng chống tham nhũng (PCTN) lãng phí là nhiệm vụ then chốt quan trong hàng đầu, đồng thời tập trung triển khai các chương trình trọng tâm đột phá nhằm khơi thông các điểm nghẽn giải phóng các nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển KTXH thành phố.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, Hải Phòng luôn chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác PCTN, tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai các quy định của Đảng, nhà nước về công tác PCTN. Cụ thể, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả bảo đảm tính đồng bộ thông suốt, nhất quán trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo về PCTN; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát công tác PCTN cũng như công tác phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc việc giải trình trước nhân dân, đẩy mạnh CCHC, tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm, kiểm soát chặt chẽ trong công tác cán bộ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đặc biệt rà soát các tiêu chuẩn các định mức trên mọi lĩnh vực để phòng ngừa tiêu cực; xử lý trách nhiệm của các tổ chức Đảng, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính ngân sách, tài nguyên;  triển khai cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập…Trong năm 2018 và 2019, lãnh đạo UBND thành phố đã thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất tại 48 đơn vị, và sau mỗi buổi kiểm tra đều có các kết luận khắc phục tồn tại, hạn chế, tiêu cực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy cũng cho rằng công tác PCTN trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, điển hình như: vẫn còn tình trạng tham nhũng vặt; công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ tham nhũng còn chậm; tỉ lệ thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng vẫn còn thấp…

Những kết quả đạt được đã củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và kết quả phát triển KTXH thành phố theo Nghị quyết 15 Đại hội Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã được triển khai đồng bộ từ thành phố tới các địa phương, các ngành theo đúng định hướng của Trung ương; công tác kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan luôn có sự thống nhất cao, tuyệt đối không có tiêu  cực trong đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Đội ngũ cán bộ đã có bước trưởng thành, có tư duy đổi mới tâm huyết với sự phát triển của thành phố. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, các cấp ủy Đảng được đảm bảo.

Những kết quả đạt được về công tác tổ chức xây đựng Đảng đã tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện, vượt bậc về kinh tế xã hội. Sau 4 năm, Hải Phòng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KTXH của kế hoạch 5 năm mà Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành  trước từ 2 đến 3 năm. Trong đó, nổi bật là tỷ trọng GRDP thành phố đóng góp cho cả nước tăng mạnh từ 2,53% năm 2015 lên 4,1% vào năm 2019; dự kiến năm 2020 tỷ trọng GRDP của thành phố đạt 4,8% trong GDP cả nước; thu ngân sách của thành phố tăng đột phá, đạt trên 100 nghìn tỷ đồng vào năm 2020, trong đó thu nội địa đạt 33 nghìn tỷ đồng…Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế đều có tiến bộ, Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được tăng cường, trât tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện. Có thể khẳng định những kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội đã củng cố được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo của thành phố với những số liệu minh chứng cụ thể, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác PCTN tại Hải Phòng, đặc biệt là việc số vụ tham nhũng đã giảm so với giai đoạn trước; không còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong PCTN… Thành phố quan tâm đổi mới trong công tác lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt, công tác xây dựng Đảng tương đối đồng đều, công tác lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, quy trình công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức… tạo nên sức mạnh tổng hợp để có được những kết quả phát triển KTXH như ngày hôm nay.

Cần thể hiện quyết tâm, nỗ lực và chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm một cách quyết liệt hơn

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, kinh tế Hải Phòng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, song cũng tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, vì vậy thời gian tới, Hải Phòng cần phát huy những kết quả đạt được, quyết liệt và làm tốt hơn nữa công tác PCTN.

Đồng chí đề nghị, phải tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và các cơ quan tư pháp về PCTN, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn và chỉ đạo quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về PCTN.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng nêu ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục, cụ thể: trong công tác thanh tra, kiểm tra giám sát chưa thực sự đạt hiệu quả cao, trình tự tố tụng, công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn chưa được chặt chẽ do đó một vài vụ việc bị kéo dài, một số cán bộ chuyên viên năng lực còn hạn chế, ý thức trách nhiệm chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ lệ thu hồi tài sản còn thấp, vẫn còn xảy ra tình trạng tham nhũng vặt; đặc biệt ở nhiều nơi các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác PCTN…

Thực tiễn rất phong phú, cần phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa làm vừa hoàn chỉnh để làm tốt công tác này trong điều kiện thực tế của Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới Hải Phòng cần làm tốt hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, quan tâm kiện toàn các cơ quan có liên quan; chỉ đạo nhanh tiến độ xử lý các vụ việc tồn đọng, thu hồi tài sản, khắc phục sự thất thoát của Nhà nước; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp, xây dựng chiến lược công tác lựa chọn cán bộ, người đứng đầu; tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đẩy lùi suy thoái, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; phối hợp với Tổ công tác Trung ương rà soát đánh giá, khắc phục, rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế…

Kết thúc buổi làm việc thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trân trọng bày tỏ cảm ơn những ý kiến kết luận rất sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Phạm Minh Chính đối với Đảng bộ chính quyền thành phố Hải Phòng, đối với những hạn chế về công tác PCTN, phát triển KTXH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị  mà đồng chí chỉ rõ, thành phố sẽ tiếp thu và tổ chức thực hiện ngay sau cuộc kiểm tra ngày hôm nay.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments