19.3 C
Haiphong
Thứ Hai, 18 Tháng Mười, 2021

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
HomeCác chương trình phối hợpHải Phòng: Ký kết Chương trình phối hợp công tác theo Quyết...

Hải Phòng: Ký kết Chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chiều 22/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy – HĐND – UBND – Tòa án nhân dân – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp ký kết Chương trình phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo.

Ngày 7/5/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU về “quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về “ban hành quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Triển khai thực hiện Kế hoạch 47, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị triển khai và hướng dẫn việc tuyên truyền, quán triệt Quyết định 238 và Kế hoạch 47 đến các đối tượng theo quy định (việc tổ chức được tiến hành trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

Chương trình phối hợp gồm 6 nội dung: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của bộ, ngành Trung ương; chủ trương, quyết sách của thành phố và các địa phương, đơn vị. Tham mưu Thành ủy, các cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội trọng điểm quốc gia, thành phố, địa phương có ảnh hướng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn (gọi chung là vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”).

Tham mưu giúp Thành ủy và các cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Trực tiếp tham gia cùng các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế – xã hội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc tham mưu tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp ngày hôm nay và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments