19 C
Haiphong
Thứ Hai, 18 Tháng Mười, 2021

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT - THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG
HomeTuyên truyền - Vận độngTuyên truyền Chị thị 05Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị...

Công tác tuyên truyền góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị có vai trò và đóng góp thiết thực của công tác thông tin, tuyên truyền.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã khẳng định những đóng góp thiết thực, quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị; nhấn mạnh hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đều banh hành kế hoạch, hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong các của Bác bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như tổ chức các cuộc thi; sân khấu hóa các tác phẩm văn học-nghệ thuật viết về Bác; sinh hoạt chuyên đề về Bác trong các tổ chức chính trị-xã hội.

Các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên tuyên truyền, đăng tải các bài viết, phóng sự về gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các chuyên trang, chuyên mục,…

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thi viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hàng trăm bài gửi dự thi viết về hàng trăm câu chuyện người thực, việc thực, giản dị mà cao quý. Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền “mỗi ngày một lời Bác hồ dạy” trong toàn quân.

Nhiều địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các của Bác với nhiều hình thứ đa dạng, phù hợp.

Đài truyền hình Việt Nam xây dựng phóng sự ngắn kể những câu chuyện người thực, việc thực về các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05 được các địa phương, đơn vị giới thiệu, phát sóng hàng tuần nhận được những phản hồi tích cực từ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đánh giá về công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh công tác này được chú trọng, với các hình thức phong phú, diễn ra ra sôi nổi ở các cấp; ở các sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ; tọa đàm, hội hội thảo, thi kể chuyện về Bác, triển lãm… Đặc biệt sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo, văn nghệ sỹ đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm báo chí, văn học-nghệ thuật có giá trị, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần làm cho nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Bác, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch.

Cũng liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, trong phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác; đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm tới công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Đồng chí lưu ý cần tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc… nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác; phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu từ Trung ương tới các địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng hình thức biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với phương châm “lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực”.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments