ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN LÊ CHÂN TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TRÌNH, SỰ VIỆC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020-2025

Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước và chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân đã phát động hai đợt thi đua tới các tổ chức thành viên và Mặt trận 15 phường triển khai thực hiện 90 công trình, sự việc chào mừng.

Đợt 1 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2020, hệ thống MTTQ Việt Nam quận, phường và các tổ chức thành viên đã có 50/40 công trình, sự việc được hoàn thành (vượt 125% so với đăng ký) với tổng kinh phí 1 tỷ 796 triệu đồng, trong đó nhiều công trình, sự việc có giá trị cao, góp phần tạo thêm động lực để các địa phương nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội như: khánh thành, khởi công xây dựng 15 Nhà Đại đoàn kết, Tình nghĩa, Mái ấm tình thương, Khăn quàng đỏ trị giá 1 tỷ 112 triệu đồng; ra mắt 08 mô hình gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khánh thành công trình tòa nhà làm việc của MTTQ-các đoàn thể quận gắn với xây dựng mô hình cơ quan “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Văn minh”; 02 công trình sân chơi miễn phí Hồ Lâm Tường, khu tập thể 3 tầng Lâm Tường; 05 công trình khu phòng học trường tiểu học Lê Văn Tám, Nguyễn Công Trứ, các giải pháp quản lý, xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu trong giáo dục; Công trình sáng chế buồng khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tổ chức thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ quận Lê Chân”; công trình camera an ninh, nâng cấp ngõ; ra mắt tuyến đường hoa khu vực Hồ Ông Báo, vẽ tranh tường,….

Để có được kết quả đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên quận đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào tại địa phương; đóng vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp có lòng hảo tâm cùng chung tay góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên quận chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và việc phát động đợt thi đua này nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, quá trình đổi mới của Đảng, sự đóng góp của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Leave a Comment